PROFIL ZAWODOWY

Jakub Nickel

Jakub Nickel

więcej informacji na : https://jakub124.nojobnofun.pl

Telefon+48691658909
AdresGdynia ul. Szałwiowa 12
Wiek38 lat
Doświadczony menedżer podchodzący z pasją i entuzjazmem do wyzwań napotykanych na drodze zawodowej. Praktyk w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i projektami. Certyfikowany mediator i negocjator w biznesie. Nacechowany optymizmem i bezkonfliktowym podejściem do otoczenia. Ceniący profesjonalizm i nieszablonowe podejście do życia zawodowego. Wychodzi z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego też jest ceniony pod względem konsekwencji i innowacyjności w działaniu. Zdobył wieloletnie doświadczenie w pracy w bardzo wymagających środowiskach zawodowych. W efekcie czego nabył doskonałą umiejętność sprawnego działania w stresujących sytuacjach, zachowując przy tym obiektywizm i opanowanie.

CV

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

07.2001 - 06.2002

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

FHU „SEZAM”

Zakres obowiązków :

 1. Wsparcie użytkowników w bieżących problemach (odzyskiwanie plików, dostęp zdalny, uruchamianie systemów)
 2. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych (komputery, monitory, gniazda sieciowe, drukarki, skanery)
 3. Bieżące utrzymanie sprzętu przekazanego użytkownikom – przygotowanie, instalacja, naprawy
 4. Zmiany konfiguracji sprzętowej i oprogramowania
 5. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
07.2003 - 12.2005

SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony „AD” Sp. z o.o.

Zakres obowiązków

 1. Wsparcie przy planowaniu i organizacji konferencji handlowych
 2. Kreowanie oferty materiałów reklamowych firmy – katalogi, prezenacje
 3. Współpraca z agencjami, drukarniami oraz mediami
 4. Tworzenie i realizacja akcji marketingowych – konkursów, programów lojalnościowych
 5. Kreowanie strony internetowej
 6. Cykliczne przygotowywanie materiałów informacyjnych firmy
 7. Tworzenie zestawień i raportów
 8. Redagowanie treści na stronę www oraz pism branżowych
 9. Realizacja budżetów
01.2005 - 07.2009

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony „AD” Sp. z o.o.

Zakres obowiązków :

 1. nadzór nad realizacją prac podległych pracowników,
 2. nadzór nad poprawnością rozwiązań technicznych tworzonych koncepcji, projektów,
 3. sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej,
 4. sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie podwykonawców,
 5. nadzór nad pracami projektowymi, kontraktacją, terminowością dostaw,
 6. nadzór i odbiór prac od podwykonawców,
 7. kontrola jakości, terminowości oraz zgodności wykonania z dokumentacją nadzorowanych prac,
 8. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami.
07.2009 - 07.2011

KOORDYNATOR REALIZACJI USŁUG

Przedsiębiorstwo Usług Ochrony „AD” Sp. z o.o.

Zakres obowiązków :

 1. Bieżący nadzór nad procesami realizacji usług oraz działań podwykonawców,
 2. Negocjacje handlowe z klientami i podwykonawcami,
 3.  Zapewnienie wysokich wyników jakościowych, terminowych i ilościowych wykonywanych zadań, badanie jakości,
 4. Opiniowanie procesów obsługowych,
 5. Rozwój pracowników oraz bieżący nadzór nad poziomem wiedzy i jakością umiejętności pracowników,
 6. Nadzór nad procesem raportowania, obiegu faktur i powstawania kosztów,
 7. Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z nowymi podwykonawcami,
 8. Analiza i optymalizacja kosztów usług,
 9. Tworzenie i udoskonalanie procedur organizacji usług,
 10. Realizacja projektów wdrażania nowych usług i produktów oraz ich optymalizacja
01.2010 - 12.2011

KOORDYNATOR REALIZACJI USŁUG

AD Ochrona i Ratownictwo Sp. z o.o.

Zakres obowiązków :

 1. Bieżący nadzór nad procesami realizacji usług oraz działań podwykonawców,
 2. Realizacja projektów wdrażania nowych usług i produktów oraz ich optymalizacja,
 3. Negocjacje handlowe z klientami i podwykonawcami,
 4. Opracowanie biznesplanów,
 5. Nadzór nad realizacją harmonogramu i budżetu projektu,
 6. Nadzór nad procesem obsługi klientów
 7. Opiniowanie procesów obsługowych,
 8. Nadzór nad procesem raportowania i powstawania kosztów,
 9. Analiza i optymalizacja kosztów usług,
12.2010 - 03.2016

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

PHU „SEWAN”

Zakres obowiązków :

 1. nadzór nad realizacją prac podległych pracowników i podwykonawców
 2. nadzór nad poprawnością rozwiązań technicznych tworzonych koncepcji, projektów,
 3. sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej,
 4. sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie podwykonawców,
 5. nadzór nad pracami projektowymi, kontraktacją, terminowością dostaw,
 6. nadzór i odbiór prac od podwykonawców,
 7. kontrola jakości, terminowości oraz zgodności wykonania z dokumentacją nadzorowanych prac,
 8. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót, w oparciu o umowę, wymagania techniczne, dokumentację techniczną i pozostałe dokumenty związane z nadzorowanymi pracami.
01.2011 - teraz

WŁAŚCICIEL

AD Technical Services Sp. z o.o.

Zakres obowiązków :

 1. Kompleksowa realizacja projektów,
 • opracowywanie biznesplanów,
 • planowanie poszczególnych procesów realizacji projektu,
 • negocjacje z dostawcami, podwykonawcami, klientami,
 • opracowywanie budżetów,
 • opracowywanie harmonogramów realizacji z uwzględnieniem ryzyka,
 • nadzór nad realizacją i przekazaniem gotowego produktu klientowi.
 1. Odpowiedzialność za realizację budżetu oraz planów finansowych,
 2. Motywowanie i rozwój pracowników,
 3. Opracowywanie strategii rozwoju firmy oraz odpowiedzialność za jej realizację,
 4. Analizowanie otoczenia biznesowego,
 5. Rozwój i optymalizacja oferty usługowej,
 6. Zarządzanie bieżącą działalnością.

EDUKACJA

09.1994 - 06.1999

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

Technikum Elektryczne w Malborku, specjalność:elektromechanika ogólna. Tytuł zawodowy:technik elektryk.
10.2000 - 06.2003

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem, tytuł: licencjat

UMIEJĘTNOŚCI, PREDYSPOZYCJE, KURSY I SZKOLENIA

UMIEJĘTNOŚCI :
Obsługa PM Compass – aplikacja wspomagającą zarządzanie projektami.
Obsługa Comarch ERP Optima – program wspomagający zarządzanie firmą.
Obsługa Comarch ERP Optima Business Intelligence – program do analiz i raportów.
Obsługa MS Office (Word, Power Point, Excel, Outlook).
Dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów – prawo jazdy kat.B.

PREDYSPOZYCJE :
Dbałość o szczegóły i precyzję wykonywanych zadań.
Zmysł organizacyjny i planistyczny.
Elastyczność w działaniu i otwartość na nowe rozwiązania.
Odpowiedzialność za własny rozwój.
Wysoki poziom komunikatywności, elokwencji oraz kultury osobistej.
Samodyscyplina w działaniu.
Zdolność perspektywicznego myślenia.

KURSY I SZKOLENIA :
Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, 2008r,
Szkolenie z zakresu systemów zabezpieczeń komputerowych, 2007r,
Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych zakończone wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa nr 4/2005, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
Szkolenia produktowe w dziedzinie elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Formularz kontaktowy